Artikkelarkiv

21.12.2018 09:44
© Gunnar Molden. Agderposten 24/11 2017. Allerede på 1780-tallet var det noen som drømte om gruvedrift i Nissedal. Alt på den tiden så man for seg muligheten for at jernmalmen fra Søftestad skulle bidra til virksomhet og sysselsetting. Men det skulle ta mer enn hundre år før drømmene og...
03.08.2018 12:22
© Gunnar Molden. FORTUNA nr. 6 (2017). "Jeg tager mig herved den ærbødige Frihed, at anmode Deres Velædelhed, om en lille Forøgelse i min Løn..." Fabrikkmester John Halvorsen ved Næs Jernverk sto på reisefot. Han skulle til Christiania, for å hjelpe til med oppsettingen av Krogh-monumentet, et...
03.08.2018 12:17
© Gunnar Molden. FORTUNA nr. 6 (2017). Næs Jernverk ble som kjent opprettet i 1665 under navnet Båselands Jernverk. Det er forholdsvis lite som er kjent om virksomheten i oppstartingsfasen, men to praktfulle ovner, begge merket med årstallet 1668, forteller at produksjonen var kommet i gang på...
03.08.2018 11:19
© Gunnar Molden, Agderposten 31/3 2017. Da Arbeiderparti ble stiftet i Arendal i august 1887, var det ”landhandler Andreas Hansson fra Rævesand” som ble valgt til partiets første sekretær. Senere ble han stortingsmann for Venstre og redaktør av avisa ”Folketanken” i Risør. Denne artikkelen tar...
01.03.2018 18:12
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 2015. I 1835 ble det utgitt en diktsamling i Arendal under tittelen Poetisk Forsøg af en Nordmand. Det er flere som har gjettet på hvem som skjuler seg bak  betegnelsen "en Nordmand" i tittelen. Peter Jonas Collett, mannen til Camilla...
01.03.2018 18:03
© Gunnar Molden. Sånn var det (Arendal Historielags årbok), 2015. «... Kjøbmand Roosen ... der boede i Colbjørnsvig i et i Arendal incorporeret Huus ...havde flere Børn, blandt hvilke den ved sin Excentrisitet i politisk Frimodighed bekjendte Carl Bonaparte, en Ingenieurcapitain og Chef over...
09.10.2017 12:46
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Skipsreder, jurist og politiker. Foreldre: Skipsreder og kjøpmann Frederik Anton Petersen (1791–1830) og Inger Cathrine Pharo (1798–1884). Gift 5.10.1844 i Kristiansand med Cathrine (“Katinka”) von der Lippe (16.5.1824–25.10.1890), datter av biskop...
09.10.2017 12:37
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Embetsmann og politiker. Foreldre: Byfogd, stortingsmann Halvor Olaus Christensen (1800–91; se NBL1, bd. 2) og Inger Severine Holth (1805–78). Ugift. Sønnesønn av Christian Christensen Kollerud (1767–1833). Thorvald Christensen...
09.10.2017 12:28
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Embetsmann, diplomat og politiker. Foreldre: Grosserer og skipsreder Jacob Wetlesen Prebensen (1808–92) og Wenche Christiane Grove (1820–1905). Gift 1) 6.10.1876 i Christiania med Kirsten Diriks (22.5.1853–24.4.1878), datter av fyrdirektør Carl...
16.06.2017 10:18
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendal Historielags årsskrift), 2014. Alexander Møller var Arendals representant på Eidsvoll i 1814. Han huskes i dag først og fremst fordi han testamenterte en stor del av formuen sin til opprettelse av et «dagsenter» for fattigbarn i Barbu og fordi han var en av...
Elementer: 11 - 20 av 74
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>