Artikkelarkiv

03.01.2016 16:38
©Gunnar Molden. Bjørn Slettan (red.), Vekkingsrørsler på Agder. Sprengstoff i folkekyrkja?, 1992. I andre halvdel av 1800-tallet var arendalsdistriktet og den østre delen av Aust-Agders kystområder preget av en omfattende religiøs uro, som bl.a. ga seg utslag i dannelsen av en rekke...
01.01.2016 22:59
© Gunnar Molden, Agderposten 1. august 1992. I årene 1868-70 var vekkelsespresten Lars Oftedal et "hett navn" i Arendals-distriktet. Som emissær for indremisjonen satte han i gang en omfattende vekkelse med sterk turbulens. (Berge Furre har gitt en grundig skildring av Oftedals "Arendalstid" i...
01.01.2016 14:38
© Gunnar Molden. Agderposten, 15. januar 1992 "0 Afrika, Du Dødens Skyggers Land! Du Nattens Hjem, saa rigt paa Gru og Jammer, hvor Blodet strømmer, og hvor Baalet flammer, og vaad af Taarer er den øde Strand!" Sånn lød åpningsstrofene til et minnedikt som sto på trykk i "Vestlandske Tidende"...
12.12.2015 19:53
  © Gunnar Molden. Agderposten, 19. september 1996. I de siste dagene [1996] har folk i arendalsdistriktet strømmet til kinoen, for å se Bille Augusts storslåtte film-epos "Jerusalem", som beskriver sterke følelser på det personlige og religiøse plan på en sånn måte, at det tydeligvis...
12.12.2015 19:52
© Gunnar Molden. Agderposten, 6/6 1991. "Her er paa alle kanter et svare røre med sekter og dissentere, og værre og værre bliver det," skrev den statskirke-vennlige avisa "Fædrelandet" om de religiøse forholdene i arendalsdistriktet i 1889. «Til alle de øvrige separatister er nu kommet...
12.12.2015 19:51
© Gunnar Molden. Agderposten, 13. januar 1990. Arendal Metodistmenighet, som ble dannet 31. mai 1860, var den første dissentermenigheten som virkelig fikk -fotfeste i arendalsdistriktet. Både mormonene og baptistene hadde vært tidligere ute, men disse menighetene hadde store...
12.12.2015 19:46
© Gunnar Molden. Tromøy Årbok, 1989. I andre halvdel av 1800-tallet opplevde Arendalsdistriktet en serie religiøse vekkelser som skapte store forandringer kristenlivet og ellers i samfunnet Mens distriktet tidligere hadde ord på seg for å være mest opptatt av penger og fornøyelser, ble nå de...
08.11.2015 18:09
© Gunnar Molden. Agderposten, 31/8 1996. En av de mest berømte forlis-historiene på Sørlandet er historien om skipet «Maria Margrethe», den såkalte Sølvbriggen, som skipet er blitt hetende. Ifølge tradisjonen skal det ha forlist et sted utenfor Arendal høsten 1794 - fullastet med sølv....
07.11.2015 20:33
© Gunnar Molden. Agderposten, 16/3 1994. På begynnelsen av 1750-tallet foregikk det en bitter strid i Grimstaddistriktet, mellom fiskerne på strekningen Fevik-Lillesand og Jacob Geelmuyden, en framstående reder og handelsmann i Grimstad. Striden gjaldt hummer. Geelmuyden hadde gått til...
04.11.2015 20:42
© Gunnar Molden. Agderposten, 11/4 1997. I fjor sommer hadde jeg en artikkel i «Agderposten» om den såkalte «Sølvbrigg»- eller «Ellefsen-affæren», en kriminalhistorie fra virkeligheten som foregikk på Sørlandskysten for vel to hundre år siden (høsten 1794). Der la jeg fram opplysninger, som...
Elementer: 31 - 40 av 74
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>