Tilbakemelding

NYE ARTIKLER

07.01.2020 10:56
© Gunnar Molden. Fra Per Rune Hansebråten, Ild Esse Idé, 2019.    «A blacksmith is a metalsmith who creates objects from wrought iron or steel by forging the metal, using tools to hammer, bend, and cut ... Blacksmiths produce objects such as gates, grilles, railings, light...
05.01.2020 13:04
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 2019.  Historien om dette forliset har tidligere vært behandlet i flere artikler som Leif Svalesen skrev om portugiseren Joseph Andersen, som slo seg ned i Barbu utenfor Arendal i andre halvdel av 1780-tallet. Dokumentasjonen som Svalesen la fram i disse...
24.05.2019 20:33
© Gunnar Molden. Agderposten, 25/5 2019.    I den gamle jernverkstida var malmfarten et fast innslag i skipsfarten på kysten av Aust-Agder og østover.  Malm fra gruver ved Arendal ble fraktet med seilskuter til jernverkene østpå, både de som lå i Aust-Agder og de som...
04.01.2019 12:17
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendal Historielags årsskrift), 2018. Peder Ellefsen (1769-1807), som hadde tilknytning til både Risør og Arendal, var i andre halvdel av 1790-tallet innviklet i en justissak som skapte mye liv og røre. Under et opphold i Frankrike hadde han tatt på seg å være...
21.12.2018 09:48
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 2018. I forrige nummer av Aust-Agder-Arv har historikeren Nora Rodin en artikkel om «jernmalmskippere fra Nedenes 1782-86». I den forbindelse vil jeg gjerne komme med en replikk, når det gjelder et av temaene som tas opp i artikkelen, nemlig spørsmålet om...