Seilskutetida

09.10.2017 12:46
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Skipsreder, jurist og politiker. Foreldre: Skipsreder og kjøpmann Frederik Anton Petersen (1791–1830) og Inger Cathrine Pharo (1798–1884). Gift 5.10.1844 i Kristiansand med Cathrine (“Katinka”) von der Lippe (16.5.1824–25.10.1890), datter av biskop...
16.06.2017 09:51
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 2014. ”Vor den dortigen Lootsen ist es buchstäblich wahr, dass sie zur Rettung anderer Menschen ihr Leben wagen. Selten stirbt einer im Bette; alle kommen in Meere um!” (Fra J.A.P. Schulz, ”Søren Nabben, ein Lootse in Mardöe” i Morgenblatt für...
07.11.2015 20:33
© Gunnar Molden. Agderposten, 16/3 1994. På begynnelsen av 1750-tallet foregikk det en bitter strid i Grimstaddistriktet, mellom fiskerne på strekningen Fevik-Lillesand og Jacob Geelmuyden, en framstående reder og handelsmann i Grimstad. Striden gjaldt hummer. Geelmuyden hadde gått til...
04.10.2015 10:39
© Gunnar Molden. Agderposten 23/3 1996 En søndag i april 1713 ble kollektbøssene i Arendal kirke fylt til randen. Det vanlige var at man fikk inn fem-seks riksdaler pr. kollekt; denne gangen ble resultatet 106 riksdaler, en sum som tilsvarte ei god årslønn i datidas penger. Den store givergleden...
01.10.2015 15:05
© Gunnar Molden. HISTORIE – Populærhistorisk magasin, 2-1997. Høst- og vinterstormene på Sørlandskysten har ført til mye død og elendighet, men også til kulturell kontakt, uventede besøk og pussige episoder. Som da fire marokkanere måtte overvintre i Arendal vinteren 1795/96. Omstendighetene rundt...
13.09.2015 20:39
© Gunnar Molden. Agderposten 23/9 1993 Jeg har tidligere skrevet om seil- og kompassmakeren Johan Gustav Aalholm, som gikk i tjeneste for det nederlandske ostindiakompaniet, og om søstera hans Helene, som endte sine dager som misjonærhustru i den dansk/norske kolonien i India - Trankebar. De...
06.09.2015 12:10
© Gunnar Molden. Agderposten 6/6 1992. På 16/1700-tallet var det et stort antall sørlendinger som utvandret til Nederland; datidas Amerika; et økonomisk kratfsenter og «mulighetenes land». Størsteparten av disse utvandrerne kom fra Vest-Agder, men også fra Arendalsdistriktet var det en del som...
11.08.2015 20:50
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 1994. 1. Utgangspunktet for denne artikkelen var en forespørsel fra Leif Svalesen - om det gikk an å finne ut hvem denne matrosen var - han som mønstret på slaveskipet Fredensborg da det lå til ankers på Merdøfjorden, helt på begynnelsen av det som skulle...
11.08.2015 15:04
© Gunnar Molden. Agderposten 16/11 1991. 5. juni 1792 innfant Christopher Nielsen Østensbo seg på sorenskriverkontoret i Kolbjørnsvik for å informere myndighetene om at sønnen hans, Mons Christophersen, var avgatt ved døden to år tidligere. Dødsfallet hadde skjedd under nokså spesielle...
08.12.2014 20:08
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendals Historielags årsskrift), 2011. Det har vært gjort mange forsøk på å finne ut hvem ”den virkelige Terje Vigen” var. Sannsynligvis er det fåfengt, hvis det er snakk om å finne ett forbilde, en historisk person som er blitt brukt som...
1 | 2 >>