Religiøst

03.01.2016 16:43
©Gunnar Molden. Agderposten, 2. mai 1998. Det er ikke sant at det er bedehus på hvert gatehjørne i Arendal, men det stemmer at byen og distriktet har hatt og fortsatt har et mer aktivt kristenliv og et bredere menighetsspekter enn det som er vanlig ellers i landet. Men dette er ikke en situasjon...
03.01.2016 16:38
©Gunnar Molden. Bjørn Slettan (red.), Vekkingsrørsler på Agder. Sprengstoff i folkekyrkja?, 1992. I andre halvdel av 1800-tallet var arendalsdistriktet og den østre delen av Aust-Agders kystområder preget av en omfattende religiøs uro, som bl.a. ga seg utslag i dannelsen av en rekke...
01.01.2016 14:38
© Gunnar Molden. Agderposten, 15. januar 1992 "0 Afrika, Du Dødens Skyggers Land! Du Nattens Hjem, saa rigt paa Gru og Jammer, hvor Blodet strømmer, og hvor Baalet flammer, og vaad af Taarer er den øde Strand!" Sånn lød åpningsstrofene til et minnedikt som sto på trykk i "Vestlandske Tidende"...
12.12.2015 19:53
  © Gunnar Molden. Agderposten, 19. september 1996. I de siste dagene [1996] har folk i arendalsdistriktet strømmet til kinoen, for å se Bille Augusts storslåtte film-epos "Jerusalem", som beskriver sterke følelser på det personlige og religiøse plan på en sånn måte, at det tydeligvis...
12.12.2015 19:52
© Gunnar Molden. Agderposten, 6/6 1991. "Her er paa alle kanter et svare røre med sekter og dissentere, og værre og værre bliver det," skrev den statskirke-vennlige avisa "Fædrelandet" om de religiøse forholdene i arendalsdistriktet i 1889. «Til alle de øvrige separatister er nu kommet...
12.12.2015 19:51
© Gunnar Molden. Agderposten, 13. januar 1990. Arendal Metodistmenighet, som ble dannet 31. mai 1860, var den første dissentermenigheten som virkelig fikk -fotfeste i arendalsdistriktet. Både mormonene og baptistene hadde vært tidligere ute, men disse menighetene hadde store...
12.12.2015 19:46
© Gunnar Molden. Tromøy Årbok, 1989. I andre halvdel av 1800-tallet opplevde Arendalsdistriktet en serie religiøse vekkelser som skapte store forandringer kristenlivet og ellers i samfunnet Mens distriktet tidligere hadde ord på seg for å være mest opptatt av penger og fornøyelser, ble nå de...