Jacob Aall og hans tid

01.03.2018 18:12
© Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv, 2015. I 1835 ble det utgitt en diktsamling i Arendal under tittelen Poetisk Forsøg af en Nordmand. Det er flere som har gjettet på hvem som skjuler seg bak  betegnelsen "en Nordmand" i tittelen. Peter Jonas Collett, mannen til Camilla...
09.12.2014 20:31
  © Gunnar Molden. Jacob Aall-prosjektet, skrift 8 (2013).[1]   ”Kall” er et gammelmodig ord, som nå for tida mest brukes i taler ved jubileer og begravelser, og som ellers stort sett bare lever videre i ord som ”prestekall” og ”kallskappelan”. I Jacob Aall tid var det et helt vanlig...
09.12.2014 20:18
© Gunnar Molden. Jacob Aall-prosjektet, skrift 8 (2013).[1] Jacob Aall i bergmannskittel – Jacob Aall i bergmannsdrakt – går det an å forestille seg det? Hvis det er snakk om bokstavelig talt, er det kanskje litt vanskelig, i overført betydning kanskje litt lettere. At det ikke var helt utenkelig...
09.12.2014 20:11
© Gunnar Molden. Jacob Aall-prosjektet, skrift 8 (2013).[1] En av de siste tingene Jacob Aall gjorde før han la inn årene for godt var å skrive et innlegg til avisa Den Constitutionelle, hvor det foregikk en debatt som bl.a. handlet om de problemene de norske jernverkene slet med på dette...
09.12.2014 20:04
   © Gunnar Molden. Jacob Aall-prosjektet, skrift 8 (2013). En viktig årsak til Jacob Aalls suksess som jernverkseier var hans evne til å knytte til seg dyktige medarbeidere. Et av de beste eksemplene på dette er skotten Thomas Crawfurd (1779-1850), som i en periode på ti til femten år...
08.12.2014 20:44
© Gunnar Molden.   Aasmund Norgaard(Nordgaarden) (1776-1864) – eller Aasmund Saamundsen, som han også ble kalt  – er en askeladd-aktig person, som av og til stikker hodet fram i tilknytning til Grenland-områdets historie i første halvdel av 1800-tallet. Han var representant på det...
08.12.2014 20:30
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendal Historielags årsskrift), 2009 [Diktet som det siteres fra og Alf Martin Sandbergs artikkel om Caspar Køhler Sandberg er også trykt i SÅNN VAR DET 2009].   ”.... der sidder liden Mand/Saa fordringsløs og stille som nogen sidde kan!” (Caspar Køhler...
08.12.2014 20:27
© Gunnar Molden. Agderposten,16. august (del 1) og 17. august (del 2) 2013. På Eidsvoll i 1814 fikk Norge sin grunnlov og de folkevalgte representantene valgte prins Kristian Fredrik til Norges konge. Kristian Fredrik var en av hovedaktørene i det som skjedde i 1814. Om han var en helt som vi...