Arendalsfolk

14.01.2020 13:53
© Gunnar Molden. Agderposten, 9/11 2001 "Sam Eyde - den grenseløse gründer" er tittelen på ei bok som nylig er utkommet. Forfatter er Ole Kristian Grimnes, professor i historie ved universitetet i Oslo.  Boka er den første grundige framstillingen av Sam Eydes liv og virke som er skrevet,...
07.01.2020 11:11
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendal Historielags årsskrift), 2017.   Morten Smith Dedekam (1793-1861) var Arendals første ordfører, en stilling han hadde fra 1837 til sin død. Han deltok ivrig i byens kulturliv og var en av stifterne av Arendals Bibliothek og Museum. I 1811-12 oppholdt han...
05.01.2020 12:36
© Gunnar Molden. Agderposten 30/1 1988 «Det hænder ofte at fattige med de meest acute tilfælde må savne lægehjælp fordi de ikke kunne erholde fri medicin, førend de have indhentet attest fra sognepræsten eller vel endog fra den samlede fattigcommission.»  Dette sosialpolitiske...
09.10.2017 12:37
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Embetsmann og politiker. Foreldre: Byfogd, stortingsmann Halvor Olaus Christensen (1800–91; se NBL1, bd. 2) og Inger Severine Holth (1805–78). Ugift. Sønnesønn av Christian Christensen Kollerud (1767–1833). Thorvald Christensen...
09.10.2017 12:28
© Gunnar Molden. Norsk Biografisk Leksikon.  Embetsmann, diplomat og politiker. Foreldre: Grosserer og skipsreder Jacob Wetlesen Prebensen (1808–92) og Wenche Christiane Grove (1820–1905). Gift 1) 6.10.1876 i Christiania med Kirsten Diriks (22.5.1853–24.4.1878), datter av fyrdirektør Carl...
09.02.2016 20:56
© Gunnar Molden, Norsk Biografisk Leksikon, bind 4. Axel Nicolai Herlofson. F. 1845 på Strømsbu (Tromøy sogn). D. 1910 i Kristiania. Forretningsmann og banksjef i Arendal. Foreldre: Kjøpmann og skipsreder Nicolai Benjamin Herlofson (1807–84) og Elisabeth Catharine Cappelen (1809–84). Gift 1869 med...
25.01.2016 18:20
© Gunnar Molden. Agderposten 24/8 91. Under stiftelsesmøtet til Det Norske Arbeiderparti ved Ormetjenn i 1887, ble typografen og avholdsaktivisten Thomas Andreas Heimdal valgt til revisor i partiets første styre. Han var sekretær i arbeiderforeningen "Samhold", som var dannet i kjølvannet av...
17.01.2016 18:30
© Gunnar Molden, Norsk Biografisk Leksikon, bind 1. Anders Andersen. F. 22. oktober 1846. D. 8. januar 1931 i Røyken. Sagarbeaider og pioner i arbeiderbevegelsen. Anders Andersen var en av arbeiderbevegelsens anonyme foregangsmenn, som begivenhetene for en kort stund førte frem i rampelyset....
01.01.2016 22:59
© Gunnar Molden, Agderposten 1. august 1992. I årene 1868-70 var vekkelsespresten Lars Oftedal et "hett navn" i Arendals-distriktet. Som emissær for indremisjonen satte han i gang en omfattende vekkelse med sterk turbulens. (Berge Furre har gitt en grundig skildring av Oftedals "Arendalstid" i...
21.08.2015 14:16
© Gunnar Molden. Agderposten, 21. mai 1997. Nylig dukket det opp et ukjent brev som forfatteren Hans Jæger skal ha skrevet til sine søsken i Arendal. Det mest sensasjonelle er at brevet er skrevet mange år etter at bohemkongen døde! Allikevel var ikke mottakerne - broren, professor Oscar Jæger...
1 | 2 >>