Jernverkshistorie

21.12.2018 09:44
© Gunnar Molden. Agderposten 24/11 2017. Allerede på 1780-tallet var det noen som drømte om gruvedrift i Nissedal. Alt på den tiden så man for seg muligheten for at jernmalmen fra Søftestad skulle bidra til virksomhet og sysselsetting. Men det skulle ta mer enn hundre år før drømmene og...
03.08.2018 12:22
© Gunnar Molden. FORTUNA nr. 6 (2017). "Jeg tager mig herved den ærbødige Frihed, at anmode Deres Velædelhed, om en lille Forøgelse i min Løn..." Fabrikkmester John Halvorsen ved Næs Jernverk sto på reisefot. Han skulle til Christiania, for å hjelpe til med oppsettingen av Krogh-monumentet, et...
03.08.2018 12:17
© Gunnar Molden. FORTUNA nr. 6 (2017). Næs Jernverk ble som kjent opprettet i 1665 under navnet Båselands Jernverk. Det er forholdsvis lite som er kjent om virksomheten i oppstartingsfasen, men to praktfulle ovner, begge merket med årstallet 1668, forteller at produksjonen var kommet i gang på...
03.06.2017 11:50
 © Gunnar Molden. Tromøy Årbok, 1989. I januar 1767 troppet Diderik Andersen, en skipper med egen skute fra Taksedalen på Tromøya, opp på Torbjørnsbu gård like utenfor Arendal.(1) Her holdt fullmektigen for Fritzø verks Arendalsgruver, Henrich Connis, til. Skipper Andersen forlangte å få...
26.01.2016 17:49
©Gunnar Molden. Aust-Agder-Arv  1997. Den 30. juni 1842 var en stor dag ved Næs Jernverk. Da ankom ei «pakke» med verktøymaskiner, som verket hadde bestilt fra utlandet. Tolv hester og femti mann foran ei vogn måtte til for å flytte ei av maskinene fra Tvedestrand til verket. Dette var siste...
31.10.2015 10:19
  © Gunnar Molden. FORTUNA nr. 5 (2014). 2. november 1842 kunne man lese følgende "gladmelding" på lederplass i Christiania-avisa Den Constitutionelle: Det af Dhrr. Steenstrup og Bronn ved Agers Elv i Nærheden af Byen anlagte mekaniske Værksted er nu traadt i Virksomhed, og...
22.05.2015 12:03
© Gunnar Molden. FORTUNA (Næs Jernverksmuseum), Nr. 5 (2014). Krohgstøtten, hvor er nå den? Noen forveksler den med skulpturen av maleren Christian Krohg på "dasslokket" i Oslo sentrum. Men det er ikke den Christian Krohg det gjelder i dette tilfellet, men malerens bestefar av samme navn, som...
12.01.2015 21:19
©Gunnar Molden. Stokken nr. 4 (årsskrift 1992). Sommeren 1798 besøkte to framtredende bergkyndige, bergmestrene Christian Ancher Collett og Peter Petersen, arendalsdistriktet.  Her inspiserte de en rekke jerngruver på oppdrag fra Rentekammeret i København, og etterpå avga de en rapport om...
12.01.2015 21:07
  ©Gunnnar Molden. Aust-Agder-Arv,1992. Sommeren 1798 besøkte bergmestrene Christian Ancher Collett og Peter Petersen  arendalsdistriktet. De var utsendt av det vi kan kalle datidas kombinerte nærings- og finansdepartement, Rentekammeret i København. Oppdraget deres var å inspisere...
17.12.2014 21:34
© Gunnar Molden. FORTUNA (Næs Jernverksmuseum), Nr. 2 (2005). Fritzøe Jernverk i Larvik var i store deler av den gamle jernverkstida Norges største jernverk. Verket var en "hjørnesteinsbedrift" innenfor grevskapet Laurvigen, som ble opprettet i 1671 for Ulrik Fredrik Gyldenløve og hans...
1 | 2 >>