Mary Wollstonecraft

05.01.2020 12:44
© Gunnar Molden. Agderposten 2/3 2018. «Hva skulle menneskeliggjøre disse vesener, som lever sitt liv innestengt, - for de åpner sjelden sine vinduer, - med å røke, drikke brennevin og drive handel? Jeg har nesten blitt kvalt av disse røkere.» For den engelske forfatteren Mary Wollstonecraft,...
08.11.2015 18:09
© Gunnar Molden. Agderposten, 31/8 1996. En av de mest berømte forlis-historiene på Sørlandet er historien om skipet «Maria Margrethe», den såkalte Sølvbriggen, som skipet er blitt hetende. Ifølge tradisjonen skal det ha forlist et sted utenfor Arendal høsten 1794 - fullastet med sølv....
04.11.2015 20:42
© Gunnar Molden. Agderposten, 11/4 1997. I fjor sommer hadde jeg en artikkel i «Agderposten» om den såkalte «Sølvbrigg»- eller «Ellefsen-affæren», en kriminalhistorie fra virkeligheten som foregikk på Sørlandskysten for vel to hundre år siden (høsten 1794). Der la jeg fram opplysninger, som...
17.09.2015 22:17
© Gunnar Molden. Norsk Sjøfartsmuseums årbok, 1995 (1996). En av de mest berømte forlishistoriene på Sørlandskysten er historien om skipet Maria Margrete, som ifølge tradisjonen skulle ha gått ned et sted utenfor Arendal høsten 1794. Opp igjennom tidene har et stort antall dykkere vært på...
06.09.2015 12:18
© Gunnar Molden. HISTORIE (2009). I år [2009] er det to hundre og femti år siden forfatteren Mary Wollstonecraft (1759-97) ble født. I samtida var hun berømt – og beryktet - for sine tanker om »kvinnenes rettigheter». Etter sin død ble hun fortiet og glemt, bl.a. fordi det ble kjent at hun...