Frihet og rettferdighet

03.08.2018 11:19
© Gunnar Molden, Agderposten 31/3 2017. Da Arbeiderparti ble stiftet i Arendal i august 1887, var det ”landhandler Andreas Hansson fra Rævesand” som ble valgt til partiets første sekretær. Senere ble han stortingsmann for Venstre og redaktør av avisa ”Folketanken” i Risør. Denne artikkelen tar...
01.03.2018 18:03
© Gunnar Molden. Sånn var det (Arendal Historielags årbok), 2015. «... Kjøbmand Roosen ... der boede i Colbjørnsvig i et i Arendal incorporeret Huus ...havde flere Børn, blandt hvilke den ved sin Excentrisitet i politisk Frimodighed bekjendte Carl Bonaparte, en Ingenieurcapitain og Chef over...
16.06.2017 10:18
© Gunnar Molden. SÅNN VAR DET (Arendal Historielags årsskrift), 2014. Alexander Møller var Arendals representant på Eidsvoll i 1814. Han huskes i dag først og fremst fordi han testamenterte en stor del av formuen sin til opprettelse av et «dagsenter» for fattigbarn i Barbu og fordi han var en av...
31.10.2015 10:13
© Gunnar Molden. HISTORIE 4- 2013. Et av de heftigste forsvarsskriftene for det norske opprøret i 1814, ble skrevet av en dansk embetsmann, som riktignok var født i Norge og som aldri sluttet å betrakte seg som nordmann, men som hadde tilbrakt mesteparten av livet sitt i og i nærheten av...
21.12.2014 13:54
© Gunnar Molden. Sørlandsk Magasin (Agder Litteraturlag), 1998. Robert Majors navn dukker stadig opp når det er snakk om Kristiansands historie på begynnelsen av 1800—tallet. Han tilhørte den aller rikeste gruppa av byborgere, han var en pioner innen garveribransjen i Norge og han drev en...
08.12.2014 20:18
  © Gunnar Molden. Agderposten 20. desember 2013 Alexander Møller var Arendals representant på Eidsvoll i 1814. Han huskes i dag først og fremst fordi han testamenterte en stor del av formuen sin til opprettelsen av et dagsenter for fattigbarn i Barbu og fordi han var en av stifterne...